Održavanje drugog intersektorskog sastanka

U Zagrebu će se u petak, 08.12.2017. održati drugi sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata.

U okviru  programa „Izgradnja lokalnih i nacionalnih kapaciteta za odgojno-obrazovnu integraciju djece tražitelja međunarodne zaštite i djece migranata“ kojega zajednički provode POU Korak po Korak i Ured UNICEF-a za  Hrvatsku u Zagrebu će se u petak 08.12.2017. u prostorijama UNICEF-a Hrvatska (Radnička cesta 41/7) , s početkom u 10:00. održati drugi sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata.

Sastanak će okupiti petnaestak predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti iz područja koja su  relevantna za odgoj i obrazovanje djece migranata (odgoj i obrazovanje, unutarnji poslovi, državna uprava, zdravstvo,  socijalna  skrb) te  vrtića, škola, zdravstvenih ustanova i centara za socijalnu skrb iz Zagreba i Kutine.

Glavne teme o kojima želimo razgovarati na sastanku su:

  • sličnosti i razlike u obrazovnoj integraciji djece u Kutin i Zagrebu
  • kratak osvrt na ono što se promijenilo od prošlog sastanka
  • mapiranje odgovornosti
  • mapiranje resursa u svrhu podjele informacija na novoj web stranici.

Zaključci sa sastanka bit će uneseni u dokument, koji će biti nadopunjavan i na sljedećim sastancima, i koji ćemo koristiti kao smjernice za intersektorsku suradnju u području odgojno-obrazovne integracije djece migranata.