Održan prvi sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata

Prvi sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata održan je 18. rujna 2017. u Zagrebu. Sastanak je održan u okviru programa „Izgradnja lokalnih i nacionalnih kapaciteta za odgojno-obrazovnu integraciju djece tražitelja međunarodne zaštite i djece migranata“, kojeg zajednički provode POU Korak po korak i Ured UNICEF-a za Hrvatsku.
Na sastanku je sudjelovalo 22 predstavnika različitih institucija i organizacija, odgojno-obrazovnih djelatnika i drugih dionika koji rade na području obrazovne integracije djece migranata. Identificirana su prioritetna područja interesktorske suradnje, podijeljena dosadašnja iskustva intersektorske suradnje te mapirane dostupne usluge u smislu resursa i odgovornosti različitih institucija/organizacija. Također su usvojene sljedeće preporuke za daljnje postupanje:
• Djecu stariju od 15 godina koja su provela mali broj godina, ili uopće nisu bila uključena u odgojno-obrazovni sustav, potrebno je uključiti u programe obrazovanja odraslih.
• Potpisati ugovor između Ministarstva zdravstva i drugih domova zdravlja (Dom zdravlja Istok, Dom zdravlja Zapad).
• Osigurati praćenje odlaska djece iz Hrvatske ili njihovog preseljenja u drugu lokalnu jedinicu, te dijeliti informacije s odgojno-obrazovnim institucijama na novim lokacijama.
• Ustanoviti koje su institucije i organizacije uključene u proces upisa djeteta u odgojno-obrazovni sustav i taj proces ubrzati. (Na primjer: Prihvatilište prikuplja podatke o djetetu odmah po prihvatu djeteta – sve informacije o prethodnom školovanju i cijepljenju /po potrebi organizira cijepljenje/, te postojeću dokumentaciju objedinjuje u dopis koji šalje Uredu državne uprave uz zahtjev za upis djeteta u školu. Ured državne uprave donosi odluku u koju će školu dijete biti upisano i tu odluku šalje na znanje školi, Gradskom uredu i MZO-u. Školi prosljeđuje i svu prikupljenu dokumentaciju. Cijeli proces upisa u školu trebao bi trajati tjedan dana do najviše dva tjedna.)
• MZO treba donijeti odluku prema kojoj djeca tražitelji međunarodne zaštite i djeca migranti pripadaju ranjivoj skupini djece, kako bi se osigurale posebne mjere kod upisa u srednju školu.
• Izdvojiti sredstva u proračunu za prijevod svjedodžbi i diploma, budući da je to predviđeno Zakonom (Članak 70., stavak 6. Zakona o privremenoj i međunarodnoj zaštiti).