Održan zajednički sastanak sudionika iz Zagreba i Kutine u okviru intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata

Treći sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata, nakon prva dva sastanka održana u Zagrebu i Kutini u rujnu 2017., održan je u Zagrebu, 8. prosinca 2017. Sastanak je okupio sudionike prva dva sastanka, ukupno njih 25. Razmijenjene su informacije o promjenama u obrazovnoj integraciji djece azilanata i tražitelja azila koje su se dogodile od prethodnih sastanaka te o novim izazovima koji su se u međuvremenu pojavili, a zatim je započela izrada dokumenta za mapiranje odgovornosti pojedinih institucija i organizacija uključenih u obrazovnu integraciju djece migranata. Također je dogovorena podjela materijala i ostalih resursa za novu web stranicu, koju će administrirati POU Korak po korak, a koja za cilj ima na jednom mjestu objediniti informacije i primjere dobre prakse obrazovne integracije djece migranata.
Na sastanku su usvojene sljedeće preporuke za nastavak rada na obrazovnoj integraciji djece migranata:
• I nakon uključivanja u redovnu nastavu uključiti djecu u sustav pojačanog učenja hrvatskog jezika.
• Omogućiti učenje hrvatskog jezika za roditelje.
• Uključiti volontere u izradu materijala za prilagodbu učenja hrvatskog jezika za djecu migrante.
• Osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike u području procjene razine poznavanja hrvatskog jezika.
• Ostvariti suradnju između učitelja hrvatskog jezika i učitelja razredne nastave.
• Biti oprezan kod uključivanja volontera (npr. ‘velika braća i sestre’) u facilitaciju komunikacije sa školom/vrtićem, jer oni često znaju ili mogu zamijeniti ulogu roditelja koji onda ostaju isključeni iz participacije u odgoju i obrazovanju svoje djece, zbog čega treba inzistirati i na uključivanju roditelja u obrazovni proces.
• Nije potrebno za neke stvari (situacije) koristiti prevoditelje, jer se može biti u kontaktu s prevoditeljem i preko Vibera ili Whatsapp-a.
• Informirati se o modelu koji koriste Austrijanci – tzv. ‘komunalni prevoditelji’ koji se educiraju u lokalnoj zajednici i koje se može zvati po potrebi.
• Potrebno je da Ministarstvo zdravstva informira Domove zdravlja o njihovoj obvezi primanja djece.
• Potrebno je zagovarati pravo na zdravstvenu zaštitu djece migranata među zdravstvenim djelatnicima.
Predloženo je da se idući intersektorski sastanak održi u Zagrebu, u ožujku 2018.