U Kutini održan drugi sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata

Na drugom sastanku intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata, održanom 19. rujna 2017. u Kutini, sudjelovalo je 15 predstavnika osnovnih škola i vrtića koje pohađaju djeca migranti, te predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, djelatnici zdravstvene zaštite i predstavnici Grada Kutine. Na sastanku je analizirano trenutno stanje u različitim područjima (upis djece u vrtić i školu, prijevoz djece do vrtića/škole, pripremna nastava, status djeteta unutar obrazovno-odgojnog sustava, procijepljenost i zdravstvena skrb) te su razmijenjena dosadašnja iskustva rada. Sastanak je rezultirao sljedećim preporukama:
Pripremna nastava
• MZO treba donijeti odluku kojom će se dvjema kutinskim školama, za koje je odlučeno da će integrirati djecu migrante, omogućiti kontinuirano provođenje pripremne nastave. Na taj bi se način djeca uključivala po potrebi, bez stalnog slanja zahtjeva za svako dijete, kojim se proces uključivanja djeteta odgađa.
• Na razini lokalne samouprave zaposliti osobu koja bi koordinirala rad svih organizacija i institucija uključenih u brigu o djeci migrantima/tražiteljima azila i izvodila pripremnu nastavu za djecu koja još čekaju na odobrenje MZO-a za uključivanje u pripremnu nastavu, kao i učenje hrvatskog jezika za odrasle.
• Pripremnu nastavu bi trebali izvoditi učitelji koji poznaju metodiku poučavanja stranog jezika, npr. učitelji razredne nastave s pojačanim stranim jezikom. Također, potrebno je na vrijeme i više ulagati u specifična stručna usavršavanja učitelja koji će provoditi pripremnu nastavu hrvatskoga jezika.
• Izraditi slikovni rječnika na jezike govornih područja migranata, kako bi se olakšala inicijalna komunikacija između djeteta i učitelja/odgajatelja.
Status djeteta
• Što prije prilagoditi e-Maticu potrebama ne samo djece tražitelja azila, već i djece apatrida i druge djece bez dokumenata na način da im se dodijeli broj pod kojim će ih se moći upisati u e-Maticu.
Praćenje napretka djeteta
• Prilagoditi praćenje i procjenjivanje i e-Dnevnik tako da se omogući opisno praćenje djetetovog napretka nakon pripremne nastave kada, po procjeni odgojno-obrazovnih djelatnika, djeca još nisu spremna za ocjenjivanje.
Prijevoz djece
• Prilagoditi ugovor Grada Kutine s autoprijevoznikom na način da autobus staje ispred Prihvatilišta kako djeca ne bi morala hodati do Radićeve ulice.
• Osigurati pratnju djece prilikom prijevoza – idealno od strane škole /Grada, a kratkoročno od strane Prihvatilišta i nevladinih organizacija.
Smještaj maloljetnika bez pratnje
• U potpunosti isključiti odgojne domove kao opciju smještaja za djecu/maloljetnike bez pratnje.
Razmjena informacija među dionicima Kutine i Zagreba
• Održati zajednički intersektorski sastanak dionika Kutine i Zagreba kako bi se razmijenila dobra rješenja i prakse u pojedinim izazovnim područjima (na primjer u području zdravstvene skrbi, cijepljenja te uključivanja djece tražitelja u vrtić i školu).