Objavljeno istraživanje o obrazovnim mogućnostima djece iz obitelji s migrantskim iskustvom

Valovi migracija koji se danas događaju u Europi znatno utječu na strukturu učionica u školama. Istraživanje koje je nedavno objavila ‘Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj’ (OECD) pokazalo je da je, 2015. godine, jedno od četvero 15-godišnjaka u 35 država obuhvaćenih istraživanjem bilo ili rođeno u inozemstvu ili im je barem jedan od roditelja bio rođen u inozemstvu. Učinkovito obrazovanje je nužno za uspješnu integraciju djece migranata u društvo. Istraživanje je pokazalo da 49% prve generacije učenika migranata i 61% učenika druge generacije savladava osnovne vještine u tri ključna područja PISA testova: čitanju, matematici i prirodnim znanostima. Također 59% prve generacije učenika migranata i 63% učenika druge generacije izrazilo je jak osjećaj pripadnosti školi. Ono što je, međutim, ključno je da je velik broj učenika izrazio motivaciju da što više iskoriste svoje obrazovne mogućnosti: 71% učenika iz prve generacije i učenika druge generacije migranata pokazalo je visoku razinu motiviranosti za uspjeh u školi. Najnovije istraživanje identificira faktore rizika koji onemogućuju učenike iz obitelji s migrantskim iskustvom da se uspješno integriraju te zaštitne faktore koji omogućuju ovim učenicima da napreduju.

https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/education/the-resilience-of-students-with-an-immigrant-background_9789264292093-en#.WrJj-IjwaM8