Osigurani tableti za dječje vrtiće i škole u Zagrebu i Kutini

Pet osnovnih škola i tri dječja vrtića iz Zagreba i Kutine, u koje idu djeca migranti i djeca tražitelja azila, nedavno su dobili tablete kao pomoćno nastavno sredstvo. Tableti su se pokazali kao izvrsno sredstvo ne samo u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika, već i kao pomoćno sredstvo u inicijalnoj komunikaciji i socijalizaciji, budući da slikovni materijali također olakšavaju komunikaciju među djecom i komunikaciju s učiteljima i odgajateljima.  Osim što su učenicima olakšali učenje novih riječi i brojeva, tableti su također unijeli zabavu i veselje u ove dječje vrtiće i škole.