Preporuke

Zajednički sastanak sudionika iz Zagreba i Kutine u okviru intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata

Treći sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata, nakon prva dva sastanka održana u Zagrebu i Kutini u rujnu 2017., održan je u Zagrebu, 8. prosinca 2017.  Na sastanku su usvojene sljedeće preporuke za nastavak rada na obrazovnoj integraciji djece migranata:
• I nakon uključivanja u redovnu nastavu uključiti djecu u sustav pojačanog učenja hrvatskog jezika.
• Omogućiti učenje hrvatskog jezika za roditelje.
• Uključiti volontere u izradu materijala za prilagodbu učenja hrvatskog jezika za djecu migrante.
• Osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike u području procjene razine poznavanja hrvatskog jezika.
• Ostvariti suradnju između učitelja hrvatskog jezika i učitelja razredne nastave.
• Biti oprezan kod uključivanja volontera (npr. ‘velika braća i sestre’) u facilitaciju komunikacije sa školom/vrtićem, jer oni često znaju ili mogu zamijeniti ulogu roditelja koji onda ostaju isključeni iz participacije u odgoju i obrazovanju svoje djece, zbog čega treba inzistirati i na uključivanju roditelja u obrazovni proces.
• Nije potrebno za neke stvari (situacije) koristiti prevoditelje, jer se može biti u kontaktu s prevoditeljem i preko Vibera ili Whatsapp-a.
• Informirati se o modelu koji koriste Austrijanci – tzv. ‘komunalni prevoditelji’ koji se educiraju u lokalnoj zajednici i koje se može zvati po potrebi.
• Potrebno je da Ministarstvo zdravstva informira Domove zdravlja o njihovoj obvezi primanja djece.
• Potrebno je zagovarati pravo na zdravstvenu zaštitu djece migranata među zdravstvenim djelatnicima.
Predloženo je da se idući intersektorski sastanak održi u Zagrebu, u ožujku 2018.

 

Drugi sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata u Kutini

Na drugom sastanku intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata, održanom 19. rujna 2017. u Kutini, analizirano je trenutno stanje u različitim područjima (upis djece u vrtić i školu, prijevoz djece do vrtića/škole, pripremna nastava, status djeteta unutar obrazovno-odgojnog sustava, procijepljenost i zdravstvena skrb) te su razmijenjena dosadašnja iskustva rada. Sastanak je rezultirao sljedećim preporukama:

Pripremna nastava
• MZO treba donijeti odluku kojom će se dvjema kutinskim školama, za koje je odlučeno da će integrirati djecu migrante, omogućiti kontinuirano provođenje pripremne nastave. Na taj bi se način djeca uključivala po potrebi, bez stalnog slanja zahtjeva za svako dijete, kojim se proces uključivanja djeteta odgađa.
• Na razini lokalne samouprave zaposliti osobu koja bi koordinirala rad svih organizacija i institucija uključenih u brigu o djeci migrantima/tražiteljima azila i izvodila pripremnu nastavu za djecu koja još čekaju na odobrenje MZO-a za uključivanje u pripremnu nastavu, kao i učenje hrvatskog jezika za odrasle.
• Pripremnu nastavu bi trebali izvoditi učitelji koji poznaju metodiku poučavanja stranog jezika, npr. učitelji razredne nastave s pojačanim stranim jezikom. Također, potrebno je na vrijeme i više ulagati u specifična stručna usavršavanja učitelja koji će provoditi pripremnu nastavu hrvatskoga jezika.
• Izraditi slikovni rječnika na jezike govornih područja migranata, kako bi se olakšala inicijalna komunikacija između djeteta i učitelja/odgajatelja.

Status djeteta
• Što prije prilagoditi e-Maticu potrebama ne samo djece tražitelja azila, već i djece apatrida i druge djece bez dokumenata na način da im se dodijeli broj pod kojim će ih se moći upisati u e-Maticu.

Praćenje napretka djeteta
• Prilagoditi praćenje i procjenjivanje i e-Dnevnik tako da se omogući opisno praćenje djetetovog napretka nakon pripremne nastave kada, po procjeni odgojno-obrazovnih djelatnika, djeca još nisu spremna za ocjenjivanje.
Prijevoz djece
• Prilagoditi ugovor Grada Kutine s autoprijevoznikom na način da autobus staje ispred Prihvatilišta kako djeca ne bi morala hodati do Radićeve ulice.
• Osigurati pratnju djece prilikom prijevoza – idealno od strane škole /Grada, a kratkoročno od strane Prihvatilišta i nevladinih organizacija.

Smještaj maloljetnika bez pratnje
• U potpunosti isključiti odgojne domove kao opciju smještaja za djecu/maloljetnike bez pratnje.

Razmjena informacija među dionicima Kutine i Zagreba
• Održati zajednički intersektorski sastanak dionika Kutine i Zagreba kako bi se razmijenila dobra rješenja i prakse u pojedinim izazovnim područjima (na primjer u području zdravstvene skrbi, cijepljenja te uključivanja djece tražitelja u vrtić i školu).

 

Prvi sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata u Zagrebu
Prvi sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata održan je 18. rujna 2017. u Zagrebu. Identificirana su prioritetna područja interesktorske suradnje, podijeljena dosadašnja iskustva intersektorske suradnje te mapirane dostupne usluge u smislu resursa i odgovornosti različitih institucija/organizacija. Također su usvojene sljedeće preporuke za daljnje postupanje:
• Djecu stariju od 15 godina koja su provela mali broj godina, ili uopće nisu bila uključena u odgojno-obrazovni sustav, potrebno je uključiti u programe obrazovanja odraslih.
• Potpisati ugovor između Ministarstva zdravstva i drugih domova zdravlja (Dom zdravlja Istok, Dom zdravlja Zapad).
• Osigurati praćenje odlaska djece iz Hrvatske ili njihovog preseljenja u drugu lokalnu jedinicu, te dijeliti informacije s odgojno-obrazovnim institucijama na novim lokacijama.
• Ustanoviti koje su institucije i organizacije uključene u proces upisa djeteta u odgojno-obrazovni sustav i taj proces ubrzati. (Na primjer: Prihvatilište prikuplja podatke o djetetu odmah po prihvatu djeteta – sve informacije o prethodnom školovanju i cijepljenju /po potrebi organizira cijepljenje/, te postojeću dokumentaciju objedinjuje u dopis koji šalje Uredu državne uprave uz zahtjev za upis djeteta u školu. Ured državne uprave donosi odluku u koju će školu dijete biti upisano i tu odluku šalje na znanje školi, Gradskom uredu i MZO-u. Školi prosljeđuje i svu prikupljenu dokumentaciju. Cijeli proces upisa u školu trebao bi trajati tjedan dana do najviše dva tjedna.)
• MZO treba donijeti odluku prema kojoj djeca tražitelji međunarodne zaštite i djeca migranti pripadaju ranjivoj skupini djece, kako bi se osigurale posebne mjere kod upisa u srednju školu.
• Izdvojiti sredstva u proračunu za prijevod svjedodžbi i diploma, budući da je to predviđeno Zakonom (Članak 70., stavak 6. Zakona o privremenoj i međunarodnoj zaštiti).