Preporuke

Pripremna nastava

 • Ustanoviti koje su institucije i organizacije uključene u proces upisa djeteta u odgojno-obrazovni sustav i taj proces ubrzati. (Na primjer: Prihvatilište prikuplja podatke o djetetu odmah po prihvatu djeteta – sve informacije o prethodnom školovanju i cijepljenju /po potrebi organizira cijepljenje/, te postojeću dokumentaciju objedinjuje u dopis koji šalje Uredu državne uprave uz zahtjev za upis djeteta u školu. Ured državne uprave donosi odluku u koju će školu dijete biti upisano i tu odluku šalje na znanje školi, Gradskom uredu i MZO-u. Školi prosljeđuje i svu prikupljenu dokumentaciju. Cijeli proces upisa u školu trebao bi trajati tjedan dana do najviše dva tjedna.)
 • Na razini lokalne samouprave zaposliti osobu koja bi koordinirala rad svih organizacija i institucija uključenih u brigu o djeci migrantima/tražiteljima azila i izvodila pripremnu nastavu za djecu koja još čekaju na odobrenje MZO-a za uključivanje u pripremnu nastavu, kao i učenje hrvatskog jezika za odrasle.
 • Pripremnu nastavu bi trebali izvoditi učitelji koji poznaju metodiku poučavanja stranog jezika, npr. učitelji razredne nastave s pojačanim stranim jezikom. Također, potrebno je na vrijeme i više ulagati u specifična stručna usavršavanja učitelja koji će provoditi pripremnu nastavu hrvatskoga jezika.
 • Ostvariti suradnju između učitelja hrvatskog jezika i učitelja razredne nastave.
 • Osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike u području procjene razine poznavanja hrvatskog jezika.
 • Izraditi slikovni rječnika na jezike govornih područja migranata, kako bi se olakšala inicijalna komunikacija između djeteta i učitelja/odgajatelja.
 • I nakon uključivanja u redovnu nastavu uključiti djecu u sustav pojačanog učenja hrvatskog jezika.

Status djeteta

 • Što prije prilagoditi e-Maticu potrebama ne samo djece tražitelja azila, već i djece apatrida i druge djece bez dokumenata na način da im se dodijeli broj pod kojim će ih se moći upisati u e-Maticu.

Praćenje napretka djeteta

 • Prilagoditi praćenje i procjenjivanje i e-Dnevnik tako da se omogući opisno praćenje djetetovog napretka nakon pripremne nastave kada, po procjeni odgojno-obrazovnih djelatnika, djeca još nisu spremna za ocjenjivanje.
 • Osigurati praćenje odlaska djece iz Hrvatske ili njihovog preseljenja u drugu lokalnu jedinicu, te dijeliti informacije s odgojno-obrazovnim institucijama na novim lokacijama.

Prijevoz djece

 • Prilagoditi ugovor Grada Kutine s autoprijevoznikom na način da autobus staje ispred Prihvatilišta kako djeca ne bi morala hodati do Radićeve ulice.
 • Osigurati pratnju djece prilikom prijevoza – idealno od strane škole /Grada, a kratkoročno od strane Prihvatilišta i nevladinih organizacija.