Resursi

Alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju (integraciju) djece migranata

Ovdje možete pronaći alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju (integraciju) djece migranata. Svrha alata je mogućnost kontinuiranog i sustavnog praćenja, analize i planiranja socijalne uključenosti migranata i druge djece iz ranjivih skupina u vrtiće i škole. Alat je moguće koristiti umjesto ili zajedno s ostalim alatima za samoprocjenu ili samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, a sve u funkciji poboljšanja djelotvornosti vrtića i škola i unapređenja kavalitete odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovni djelatnici koji sudjeluju u procesu samoprocjene rada vrtića/škole uočit će prilike za uvođenje promjena s ciljem poboljšanja cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava u odnosu na integraciju djece migranata. Te će promjene kasnije moći zajednički zagovarati kod nadležnih institucija u odgoju i obrazovanju i donositelja odluka i tako utjecati na poboljšanje politike odgoja i obrazovanja. Rezultate samoprocjene moguće je koristiti za planiranje unapređenja djelovanja odgojno-obrazovnih ustanova, i to u nekoliko područja relevantnih za
integraciju djece migranata. Alat se može koristiti i kao polazište za rad s odgojno-obrazovnim djelatnicima kako bi razvili svoje individualne planove profesionalnog razvoja. Alat se ni u kojem slučaju ne koristi za evaluaciju prakse ustanova ili odgojno-obrazovnih djelatnika.

Alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju / integraciju djece migranata

Meci, čamci, azil i djetinjstvo – iskustva djece i roditelja izbjeglica u Hrvatskoj

U ovom članku se, kroz intervjue koje je vodila članica inicijative Are You Syrious?, opisuje život djece i obitelji azilanata s Bliskog istoka privremeno smještenih u zagrebačkom ‘Hotelu Porin’.

meci, čamci, azil i djetinjstvo