Resursi

Bilingualne slikovnice 

Jedna organizacije iz Njemačke koja se bavi promicanjem čitanja kod djece i mladih je na web stranici www.bilingual-picturebooks.org objavila bilingualne slikovnice za koje su priče napisala djeca za drugu djecu. Desetero djece je dobilo priliku da tjedan dana rade na vlastitoj slikovnici, “Čokoladna torta na Havajima”. Ideje, tekst i ilustracije su osmislila sama djeca, a odrasli su samo davali savjete i podršku. Nakon te radionice, slikovnicu su preveli profesionalni prevoditelji na šest jezika: arapski, engleski, francuski, mandarinski, ruski i španjolski. Koristeći sedmojezičnu verziju “Čokoladne torte na Havajima” kao temelj, volonteri iz različitih zemalja će prevesti slikovnicu na što je više jezika moguće u narednih nekoliko mjeseci i godina. Sve prijevode pregledava i drugi izvorni govornik prije nego se objave na web stranici www.bilingual-picturebooks.org

Hrvatsko-arapsku verziju slikovnice možete pogledati ovdje Čokoladna torta na Hawaima

Alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju (integraciju) djece migranata

Ovdje možete pronaći alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju (integraciju) djece migranata. Svrha alata je mogućnost kontinuiranog i sustavnog praćenja, analize i planiranja socijalne uključenosti migranata i druge djece iz ranjivih skupina u vrtiće i škole. Alat je moguće koristiti umjesto ili zajedno s ostalim alatima za samoprocjenu ili samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, a sve u funkciji poboljšanja djelotvornosti vrtića i škola i unapređenja kavalitete odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovni djelatnici koji sudjeluju u procesu samoprocjene rada vrtića/škole uočit će prilike za uvođenje promjena s ciljem poboljšanja cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava u odnosu na integraciju djece migranata. Te će promjene kasnije moći zajednički zagovarati kod nadležnih institucija u odgoju i obrazovanju i donositelja odluka i tako utjecati na poboljšanje politike odgoja i obrazovanja. Rezultate samoprocjene moguće je koristiti za planiranje unapređenja djelovanja odgojno-obrazovnih ustanova, i to u nekoliko područja relevantnih za
integraciju djece migranata. Alat se može koristiti i kao polazište za rad s odgojno-obrazovnim djelatnicima kako bi razvili svoje individualne planove profesionalnog razvoja. Alat se ni u kojem slučaju ne koristi za evaluaciju prakse ustanova ili odgojno-obrazovnih djelatnika.

Alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju / integraciju djece migranata

Meci, čamci, azil i djetinjstvo – iskustva djece i roditelja izbjeglica u Hrvatskoj

U ovom članku se, kroz intervjue koje je vodila članica inicijative Are You Syrious?, opisuje život djece i obitelji azilanata s Bliskog istoka privremeno smještenih u zagrebačkom ‘Hotelu Porin’.

meci, čamci, azil i djetinjstvo